תמונות

"החיזוק שעשינו בקיץ מתבטא בטבלה". אלישע לוי על ברדה (אלן שיבר)