תמונות

עד היום זוכרים שם את התרומה היהודית, בעיקר אצל קבוצת קרקוביה (ארגו