תמונות

הספר של אסתי וינשטיין יוצא לאור צילום: מתוך חי בלילה