תמונות

לנדסברג מתחמם עם החבל באימון קבוצתו (עמית מצפה)