תמונות

ישראל מוליכה את הבית (צילום: ההתאחדות הבולגרית)