תמונות

וידיץ' מול קוואליארלה. שוב אינטר נפלה (gettyimages)