תמונות

אלברו ארבלואה. הכובש היחיד של ריאל, חבל רק שלשער הלא הנכון... (Get