תמונות

שטראובר נוזף בראלדס. הטעות של הבוליביאני כמעט עלתה למכבי בשני שער