תמונות

וידאל מעניק ליובה אליפות נוספת (gettyimages)