תמונות

בניון. הוא ודאי יכול להיות מרוצה (gettyimages)