תמונות

כבר כבש השנה נגד התותחנים. דאולופאו (gettyimages)