תמונות

אבל לפחות החליפות האיטלקיות היו יפות (Getty)