תמונות

לויצקי. אשדוד הייתה רעה במחצית הראשונה (מור שאולי)