תמונות

"אני אחזור הביתה ואעשה קוסוקוס וממולאים" צילום: עדי רם