תמונות

סיבוהם, העבירה לפרנקלין שיעור (gettyimages)