תמונות

טלקיסקי, טופוזאקוב, ביבישקוב וסרור (רועי גלדסטון)