תמונות

הכפיים לזכרו של אבי כהן בתחילת המשחק (יניב גונן)