תמונות

"הסגל לא מספיק עמוק. בלבול (צילום: יוסי שקל)