תמונות

התמונות הקדימו את זמנן, בשבוע. שחקני מכבי פ"ת (אלן שיבר)