תמונות

ברנר. עזר להשיג לקבוצתו ניצחון בכורה (עמית מצפה)