תמונות

מחכים לקרב קשה בשבת. נתניה ואשדוד (אלן שיבר)