תמונות

גאטלין מחפש מעט אהבה אצל הקמיע של התחרות (רויטרס)