תמונות

אברבנל, ורמוט, חוטה ודה סילבה אוכלים (שי לוי) צילום: