תמונות

שירותים הבי זי, קיר מצויר מבט גובה, צילום יוסי מאוטנר צילום: יוסי מאוטנר