תמונות

האסל, גם הוא לא מנע את ההפסד (קובי אליהו, וואלה)