תמונות

כמה יעלה לציבור "החוק הנורבגי הקטן"? צילום: מתוך חי בלילה