תמונות

האלופה בעמדת מצויינת לזכיה נוספת (אלן שיבר)