תמונות

דלה ימפולסקי. עשוי להגיע אם המו&"מ עם דמארי ובן חיים יעלה על שרטון