תמונות

חוזר למקום שבו הכל החל. בן חיים (יוסי שקל)