תמונות

הועדף על פני נאתכו וייני. ביטון (צילום: אלן שיבר)