תמונות

מקלאדזה. שוחרר אחרי שלא הרשים את הצוות המקצועי (גיא בן זיו)