תמונות

רמי גרשון. &"אני מקווה להמשיך ולקבל דקות&"