תמונות

אביב בושינסקי מברך את גרשון לקראת המשחקים (משה חרמון)