תמונות

בניטס, גם הוא לא יודע מה יהיה איתו (gettyimages)