תמונות

כולם רוצים לשים יד על הכישרון של רעננה. ברקוביץ' יוצא לאנגליה