תמונות

סטודיו 37, פינת טלוויזיה לפני צילום: צילום ביתי