תמונות

מחנה אימונים מסלול בנקאפ – בנק הפועלים צילום: לירון לוי