תמונות

משחק אלים התפתח במחצית הראשונה בין שתי הקבוצות (אמיר לוי)