תמונות

יניב גרין נפרד לשלום מהקהל הצהוב (תומר גבאי)