תמונות

צוללת ה"סופר דולפין" צילום: העיתון קילר נחריכטן