תמונות

מצרים וטורקיה בתרגיל משותף המדמה השתלטות על ספינה צילום: מתוך הטלוויזיה הטורקית