תמונות

כל האפשרויות פתוחות בפניו. קורנפיין (אלן שיבר)