תמונות

ניתוח הפלת המטוס צילום: אינטלי טיימס – מודיעין חדשותי