תמונות

אפרים ברק. מגיבורי מלחמת שחרור הגולן (יניב גונן)