תמונות

Bruce and Don, Washington, D.C., 1987 צילום: Sage Sohier 2014