תמונות

יובל נעימי. הרבה יוטל על הכתפיים שלו (מתן להב)