תמונות

המתנה שפרס נתן ללידת בתו של סרקוזי צילום: יוסף אבי יאיר אנגל