תמונות

הביתה בלוזית, מטבח תלייה גובה צילום: הגר דופלט