תמונות

"לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין מתי המשטרה נחוצה"