תמונות

אבוחצירא בועט פנדל היישר לגוף של אינוגבה (מור שאולי)